0

My cart

RO hàn quốc

Hiển thị tất cả %d kết quả

  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn, amip, asen, các ion kim loại và các tạp chất trong nước.
lõi RO HQ

Màng lọc RO 100GPD Hàn Quốc – Lõi số 4

  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn, amip, asen, các ion kim loại và các tạp chất trong nước.
940.000

Hiển thị tất cả %d kết quả

X