Bạn đang ở đây : Home

máy lọc nước ro gia đình


 

  Máy lọc nước europura (máy lọc nước ro gia đình nhập khẩu Thụy sỹ tốt nhất )


may loc nuoc, máy lọc nước europura 105

máy lọc nước europura: eu105

công xuất: 10 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:3.400.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 105c

máy lọc nước europura: eu105c

công xuất: 10 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:3.550.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 106i

máy lọc nước europura: eu106i

công xuất: 10 lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá: 3.700.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 106m

máy lọc nước europura: eu106m

công xuất: 10 lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá: 3.700.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 107

máy lọc nước europura: eu107

công xuất: 10 lit/h - 7 cấp lọc

Đơn giá: 3.900.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 605

máy lọc nước europura: eu605

công xuất: 60 lit/h - 7 cấp lọc

Đơn giá:  10.999.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 101

máy lọc nước europura: eu101

công xuất: 500 lit/h- 2 cấp lọc

Đơn giá:2.700.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 205hc

máy lọc nước europura: eu205hc

công xuất: 6,5 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá: 9.990.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 205t

máy lọc nước europura: eu205t

công xuất:8 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá: 6.990.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura 205w

máy lọc nước europura: eu205w

công xuất: 10lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:  5.299.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura eu2

máy lọc nước europura: eu2

công xuất: 20lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá:  6.500.000 d

may loc nuoc, máy lọc nước europura eu3

máy lọc nước nano

công xuất: 60lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá:  4.200.000 d

CHỨNG NHẬN XÉT NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ:

 

 

Máy lọc nước nano (100% nhập khẩu Hàn Quốc chính hãng)


may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 4 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw-200

công xuất 40-120 lit/h - 4 cấp lọc

đơn giá: 3.000.000 d

may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw 200 plus

công xuất 40-120 lit/h - 6 cấp lọc

đơn giá: 3.400.000 d

may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc gold

máy lọc nước nano gold

công xuất 40-120 lit/h - 6 cấp lọc

đơn giá: 3.800.000 dmay loc nuoc