SẢN PHẨM MÁY LỌC NƯỚC NANO MỚI

may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 4 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw-200

đơn giá: 3.000.000 d

may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw-200 plus

đơn giá: 3.400.000 d

may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc gold

máy lọc nước nano gold

đơn giá: 3.800.000 

HỖ TRỢ CHAT TRỰC TUYẾN

 

Hỗ trợ: chat Yahoo

My status

Hỗ trợ: chat Skype

Hỗ trợ: chat Facebook

..................................................... Điện thoại: 01684.81.87.84

 Mail: nuocchat@gmail.com

máy lọc nước nhập khẩu mới

loc nuoc, may loc nuoc nano

video lắp đặt máy

 

máy lọc nước ro gia đình

 

Máy lọc nước europura (máy lọc nước ro gia đình nhập khẩu Thụy sỹ tốt nhất hiện nay)

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 105

máy lọc nước europura: eu105

công xuất: 10 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:3.400.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 105c

máy lọc nước europura: eu105c

công xuất: 10 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:3.550.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 106i

máy lọc nước europura: eu106i

công xuất: 10 lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá: 3.700.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 106m

máy lọc nước europura: eu106m

công xuất: 10 lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá: 3.700.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 107

máy lọc nước europura: eu107

công xuất: 10 lit/h - 7 cấp lọc

Đơn giá: 3.900.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 605

máy lọc nước europura: eu605

công xuất: 60 lit/h - 7 cấp lọc

Đơn giá:  10.999.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 101

máy lọc nước europura: eu101

công xuất: 500 lit/h- 2 cấp lọc

Đơn giá:2.700.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 205hc

máy lọc nước europura: eu205hc

công xuất: 6,5 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá: 9.990.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 205t

máy lọc nước europura: eu205t

công xuất:8 lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá: 6.990.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura 205w

máy lọc nước europura: eu205w

công xuất: 10lit/h - 5 cấp lọc

Đơn giá:  5.299.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura eu2

máy lọc nước europura: eu2

công xuất: 20lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá:  6.500.000 d

 may loc nuoc, máy lọc nước europura eu3

máy lọc nước nano

công xuất: 60lit/h - 6 cấp lọc

Đơn giá:  4.200.000 d

Máy lọc nước nano (100% nhập khẩu Hàn Quốc chính hãng)

 may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 4 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw-200

công xuất 40-120 lit/h - 4 cấp lọc

đơn giá: 3.000.000 d

 may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc

máy lọc nước nano dsw 200 plus

công xuất 40-120 lit/h - 6 cấp lọc

đơn giá: 3.400.000 d

 may loc nuoc nano, máy lọc nước nano hàn quốc 6 cấp lọc gold

máy lọc nước nano gold

công xuất 40-120 lit/h - 6 cấp lọc

đơn giá: 3.800.000 d

 may loc nuoc